میمون ها (شامپانزه) ها چه میخورند و غذای آنها چیست ؟

۱۳۹۹/۵/۱۶

غذای میمون چیست؟


برعکس گوریل ها ، اورانگوتان ها که تقریبا کاملا گیاه خوارند شامپانزه ها یا همان میمون های خودمان ، مثل ما انسان ها همه چیز خوارند.آن ها هم گیاه می خورند هم مواد حیوانی!
بخش بزرگی از رژیم غذایی شامپانزه ها را غذا های گیاهی مثل میوه ها ، دانه ها ، برگ ، گل ها تشکیل می دهد.
اما اگر بتوانند حشرات و حیوانات دیگر را هم می خورند ! آنها شکار هم می کنند !
شامپانزه ها بسیار باهوش هستند در سال 1960 یک شامپانزه دیده شده که یک چوب در لانه ی موریانه ها فرو می کرده و با استفاده از آن موریانه ها را می خورده!‍
تا آن زمان دانشمندان فکر می کردند که شامپانزه ها فقط گیاه خوارند.
اما این همه ی داستان نبود و یک اتفاق عجیب دیگر هم افتاد !
بله یک شامپانزه مشاهده شد که با استفاده از یک چوب سعی داشت ماهی بگیرد و بخورد !
و در اینجا مشخص شد که شامپانزه ها از ابزار هم استفاده می کنند.
و این هم تمام داستان نبود
شامپانزه های نر نیز مشاهده شده لند که میمون های قرمز کلومبوس را شکار کرده ، آنها را کشته و همه ی قسمت های بدن مثل مغز و قسمت هایی از گوشت آن ها را می خوردند و مقداری هم به شامپانزه های ماده می دادند!
با تمام این داستان ها فقط دو درصد از رژیم شامپانزه ها گوشت است!
میمون ها بیشتر گیاه خوار هستند ، اما ممکن است به عنوان مکمل غذایی ، حشرات و حیوانات کوچک نیز بخورند.
میمون ها از میوه ، برگ ،‌ گل و حشرات نیز تغذیه می کنند.

..