شامپانزه ها ، شباهت ها با انسان و رفتار اجتماعی

۱۳۹۹/۵/۱۶ ۱۴:۳۴:۳۰

شامپانزه ها یکی از گونه خانواده ی انسان و گوریل ها هستند.
شماپانزه ها شش میلیون سال پیش از رده ی تکاملی انسان ها خارج شدند یعنی آنها شش میلیون سال از ما ها عقب تر هستند البته اگر روزی یک شامپانزه بتواند این متن را بخواند حتما بسیار خشمگین می شود!
شامپانزه ها و انسان ها بسیار به هم نزدیک هستند
شامپانزه ها دم ندارند ، از عضلات صورتشان برای نشان دادن حالات ترس ، خشم ، شادی و لذت استفاده می کنند.
شامپانزه ها بسیار با هوش هستند آنها توانایی استفاده از ابزار و ابزار سازی را دارند آنها بین هم احساس همدلی دارند.
آنها مانند انسان ها عاشق بازی کردن هستند.
آنها روابط اجتماعی پیچیده ای دارند ، آنها همه چیز خوارند و شکار می کنند.
شکار آنها به صورت گروهی و به سرپرستی یک نر به عنوان رهبر گروه است
شامپانزه ها و انسان ها دارای شباهت 99.4 درصد در ژنتیک هستند.
بیماری ایدز شکل جهش یافته ی ویروسی است که شامپانزه ها به آن دچار می شوند.
شامپانزه ها دارای حافظه ی فعال بسیار قوی هستند و در بعضی اوقات از انسان نیز در این مورد با اختلاف زیادی قوی تر هستند.